Revíry Košice, kaprové revíry, lososové a pstruhové revíry, lov dravcov... Kam na ryby v Košiciach....

Košice – rybárstvo a rybársky šport.

Košice sú druhým najväčším mestom Slovenska s absolútne najväčšou rybárskou základňou v celej Slovenskej republike.
Mesto je obklopené až šestnástimi jazerami, ktoré sú vytvorené umelo, pri ťažbe štrku. Mimo jazier je územie popretkávané sieťou potokov a riečok. Toto všetko vytvorilo predpoklady pre rozvoj rybárstva a rybárskeho športu. Revíry obhospodaruje a zarybňuje MsO SRZ KOŠICE.
V tomto texte by sme Vám radi predstavili revíry v okolí Košíc.

KAPROVÉ REVÍRY.
VN Ružín – 4-3750-1-1
– najväčšia nádrž v okolí Košíc s plochou 390 ha ,ktorú obhospodaruje SRZ Rada Žilina. Hĺbka nádrže sa pohybuje od 2 m do viac, ako 35 m. Je to kaprový revír s výskytom kapra, lieňa, amura, pleskáča, karasa, ale aj dravých rýb, ako je zubáč, šťuka, ostriež, sumec, pstruh, jalec, boleň. Revír je známy široko-ďaleko svojimi kapitálnymi úlovkami šťúk, zubáčov, ostriežov, sumcov, kaprov, lieňov, ale aj iných druhov rýb.
Štrkovisko Geča – 4-2670-1-1- je to jedno z najväčších štrkovísk v okolí Košíc s plochou 250 ha. Vynikajúci revír s hĺbkou od 2 do 10 m s výskytom kapra, amura, pleskáča a inej bielej ryby, ale aj dravcov, ako je zubáč, šťuka, ostriež, sumec, boleň, úhor. V tomto revíry bolo chytených viacero kapitálnych úlovkov, hlavne dravcov – šťúk, zubáčov, sumcov, úhorov.

Štrkovisko Kechnec – 4-2680-1-1- je to jedno z najväčších štrkovísk v okolí Košíc s plochou 250 ha. Známy a vyhľadávaný revír s hĺbkou od 2 do 6 m s výskytom kapra, karasa, pleskáča, amura, ale aj iných druhov bielej ryby a s výskytom dravcov – šťuky, zubáča, ostrieža, boleňa, sumca a úhora. Na tomto revíry bolo chytených viacero nádherných rýb rôznych druhov.
Jazero Košice – 4-840-1-1- jazero s vodnou plochou cca 30 ha a hĺbkou do 6 m. Je to veľmi obľúbený revír pre jeho dostupnosť. Je dobre zarybnený s výskytom kapra, amura, pleskáča, karasa, lieňa, plotice a aj iných druhov bielej ryby a dravcov – zubáča, šťuky, ostrieža, úhora a menších sumcov.
Štrkovisko Krásna nad Hornádom – 4-2700-1-4- revír chyť a pusť! Toto štrkovisko je veľmi obľúbené športovými rybármi pre výskyt naozaj kapitálnych kaprov, amurov a dravých rýb – šťuka, zubáč či sumec. V tomto štrkovisku sa nachádza väčšina kaprovitých rýb a bežnej bielej ryby charakteristickej pre stojaté vody. Vodná plocha je 30 ha hĺbka od 1 m do 8 m.
Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby – 4-2620-1-1-vodná plocha 15 ha, Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby-cintorín-4-26301-1- vodná plocha 15 ha, Štrkovisko Čaňa-Nové jazero -4-2640-1-1-vodná plocha 20 ha, Štrkovisko Čaňa-Rezervácia – 4-2650-1-1-vodná plocha 8 ha, Štrkovisko Čaňa-Staré jazero-4-2660-1-1-vodná plocha 10 ha – uvedené revíry tvoria sieť bývalých štrkovísk v okolí obce
Čaňa. Hĺbka vody v týchto revíroch je od 1 m do 4-5 m s výskytom kapra, karasa, pleskáča, amura, ale aj iných druhov bielej ryby a s výskytom dravcov – šťuky, zubáča, ostrieža, boleňa a sumca, úhora. Na týchto revíroch boli chytené veľké sumce, úhory, šťuky, zubáče, amure a tolstolobiky (až do 30 kg váhy!).
Jazero Izra – 4-830-1-1-nachádza sa vysoko v pohorí Slanec a je veľmi obľúbené pre peknú prírodu a čistú vodu. Hĺbka je od 1 m do 6 m s výskytom bežných kaprovitých rýb – kapor, karas, lieň a bežnej bielej ryby – pleskáč, plotica a pod. Z dravcov sa tu vyskytuje hlavne šťuka, zubáč, ostriež.
Štrkovisko Kokšov-Bakša – 4-2690-1-1-menšie štrkovisko medzi riekou Hornád a obcou Kokšov-Bakša s vodnou plochou 5 ha a hĺbkou od 1 m do 4-5 m. Vyskytuje sa tu hlavne kapor, amur, karas, pleskáč a bežná biela ryba, z dravcov je to šťuka, ostriež, zubáč a úhor.
VN Bidovce – 4-3770-1-1- malá vodná nádrž pri obci Bidovce s vodnou plochou 3 ha a hĺbkou do 3 m s výskytom bežných kaprovitých rýb.
VN Seňa – 4-3770-1-1- malá vodná nádrž pri obci Seňa,vodná plocha 5 ha s hĺbkou do 4 m.Je to veľmi obľúbený revír s výskytom kapra,amura,karasa a bežnej bielej ryby,z dravcov sa tu vyskytuje hlavne šťuka,ostriež.
Mimo jazier a nádrží treba spomenúť revíry na vodných tokoch.
Hornád č.1 – 4-0630-1-1- úsek rieky od mosta pri obci Kysak až po štátnu hranicu SR-Maďarsko. Hornád patrí medzi vynikajúco zarybnené rieky s obrovskou druhovou pestrosťou rýb. Na celom úseku sa vyskytuje kapor, pleskáč, karas, mrena, podustva, jalec a iná biela ryba. Z dravcov sa tu vyskytuje sumec hlavátka, pstruh dúhový a potočný, zubáč, šťuka, ostriež, ale aj mieň. Bolo tu chytených viacero kapitálnych šťúk, zubáčov a hlavátok. Je to vynikajúci revír aj keď v spodnej časti, pri hraniciach málo navštevovaný.
Torysa č.1 – 4-2890-1-1- čiastkové povodie rieky od obce Nižná Hutka po potok Balka pri Seniakovciach. Táto menšia riečka má podobný charakter, ako rieka Hornád. Patrí medzi vynikajúce revíry, je veľmi dobre zarybnená s rovnakým druhovým zložením, ako rieka Hornád, ale bez výskytu hlavátky.
Z iných riečok treba ešte spomenúť riečku Olšavu, Myslavský potok, Sokoľaský potok. Sú to malé riečky s výskytom podustvy, mreny, jalca a menšej bielej ryby, z dravcov je tu najčastejší ostriež.

LOSOSOVÉ – PSTRUHOVÉ REVÍRY.
VVN Ružín – 4-4120-1-1
-vodná plocha 60 ha s hĺbkou okolo 6 m. Vyskytuje sa tu hlavne pstruh dúhový, potočný, sivoň americký, ale objavuje sa aj pstruh jazerný. Mimo týchto druhov je tu však aj výskyt kaprovitých rýb, bielej ryby a dravcov – šťuka, ostriež zubáč, úhor či sumec. Je to obľúbený a hojne navštevovaný revír.
VN Bukovec I – 4-3270-1-1-vodná plocha 30 ha s priemernou hĺbkou 7 m. Vyskytuje sa tu pstruh dúhový a potočný. Bolo tu ulovených viacero kapitálnych pstruhov až do váhy 6 kg. Okrem pstruhov sa tu vyskytuje kapor, amur, biela ryba a z dravcov zubáč či ostriež. Veľmi obľúbený revír!
Hornád č.2 -4-640-1-1- krásny pstruhový revír pod VVN Ružín po most pri obci Kysak. Vyskytuje sa tu pstruh dúhový, potočný, sivoň americký a hlavátka. Z iných druhov rýb sa tu vyskytuje kapor, karas, biela ryba-podustva, mrena,z dravcov zubáč, šťuka, ostriež, ale aj sumec. Hojne navštevovaný revír s peknými úlovkami nie len lososovitých rýb.
Za zmienku stoja aj menšie potoky,ktoré sú však menej navštevované – Belanský potok, Ida č.2, Ida č.3, Myslavský potok č.2, Olšava, Opátka, Sopotnica.

Navrch stránky