Urbanová veža v Košiciach

Urbanová veža v Košiciach

Košice sa môžu pochváliť aj pamätnou vežou "Urbánova veža". Pôvodne gotická hranolová kampanila z prelomu 14. a 15. storočia s ihlancovou strechou. K úpravám tejto veže v Košiciach došlo v roku 1628, keď došlo k jej zastrešeniu ihlancovou strechou, sa viaže mramorová tabuľa osadená nad vchodom do zvonice. Vo zvonici veže bol umiestnený aj zvon zasvätený sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov, ktorý po požiari v roku 1556 v roku 1557 ulial olomoucký zvonolejár František Illenfeld.

Do vonkajších múrov veže bolo vsadených 36 náhrobných kmeňov pochádzajúcich z obdobia 14. až 17. storočia (jeden z kameňov je rímsky zo 4. storočia ). V roku 1966 požiar poškodil vežu, zničil zastrešenie a zvony. V rokoch 1967 - 1971 bola veža opravená a reštaurovaná.
Zrekonštruovaný originál zvonu Urban je umiestnený pred Urbanovou vežou. Do zvonice bola umiestnená kópia zvonu, ktorú v r.1996 v septembri odliali majstri vo Východoslovenských železiarňach.
Urbanova veža, Dóm sv. Alžbety a kaplnka sv. Michala boli v roku 1970 vyhlásené za národné pamiatky na Slovensku.

Navrch stránky