Premonštrátny - Jezuitský kostol Košice

Premonštrátny - Jezuitský kostol Košice

Postavený bol v roku 1681 na mieste niekdajšieho stredovekého kráľovského domu a patrí medzi najkrajšie barokové stavby v Košiciach.

Pôvodne patril jezuitom, ktorí si v jeho susedstve postavili školu a v roku 1657 bola pri ňom zriadená aj Košická univerzita. O d roku 1811 ho majú v správe premonštráti. Pre Košice je pýchov medzi barokovými stavbami. 

Navrch stránky