Mesto Košice - morový stĺp

Mesto Košice - morový stĺp

Morový stĺp v Košiciach – po epidémii moru v rokoch 1709- 1710 bol v nasledujúcej dobe na mieste bývalého vojenského popraviska postavený morový stĺp, podľa najvyššie položenej sochy Panny Márie nazývaný aj Immaculata – Nepoškvrnená.

Tvorili ho aj ďalšie sochy svätcov. Vystaval ho košický staviteľ Tomáš Tornyosi za pomoci sochára Šimona Grimminga. V priebehu 18. – 20. storočia bolo súsošie viackrát reštaurované. Morový stĺp v Košiciach predstavuje spomienku na ťažké obdobie z minulosti ktoré zažilo mesto Košice.

Navrch stránky