Košice - Františkánsky kostol

Košice - Františkánsky kostol

Tento kostol v Košiciach začali ho stavať v 14. storočí a pôsobili v ňom príslušníci františkánskeho rádu. V roku 1556 po veľkom požiari mesta Košice Františkánsky kostol vyhorel a prestal slúžiť svojmu účelu. Začiatkom 18. storočia tento Františkánsky kostol bol renovovaný a zbarokizovaný.

V roku 1804 bol vedľa kostola zriadený kňazský seminár v Košiciach a podľa neho sa kostol nazýval aj Seminárny kostol.  Pod kostolom sa nachádzajú krypty mníchov a šľachticov spojených s týmto kostolom a rádom a medzi inými aj zakladateľ košickej univerzity Benedikt Kišdy.

Navrch stránky